ගෙඩි

 • කාබන් වානේ කළු DIN934 Hex Nut

  කාබන් වානේ කළු DIN934 Hex Nut

  කාබන් වානේ කළු DIN934 Hex Nut

  වානේ ශ්රේණිය: DIN: Gr.4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE: Gr.2, 5, 8;

  නිම කිරීම සින්ක් (කහ, සුදු, නිල්) කළු ඔක්සයිඩ්, කළු හොප් ඩිප් ගැල්වනයිස් (HDG), කළු ඔක්සයිඩ්,
  Geomet, Dacroment, anodization, Nickel plated, Zinc-Nickel plated

   

   

 • Grade4/8/10 DIN934 විදුලි ගැල්වනයිස් කරන ලද හෙක්ස් නට්

  Grade4/8/10 DIN934 විදුලි ගැල්වනයිස් කරන ලද හෙක්ස් නට්

  සම්මත DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB
  වානේ ශ්රේණිය: DIN: Gr.4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE: Gr.2, 5, 8;
  නිම කිරීම සින්ක් (කහ, සුදු, නිල්) කළු ඔක්සයිඩ්, කළු හොප් ඩිප් ගැල්වනයිස් (HDG), කළු ඔක්සයිඩ්, ජ්‍යාමිතිය, ඩැක්‍රොමන්ට්, ඇනෝඩීකරණය, නිකල් ආලේපිත, සින්ක්-නිකල් ආලේපිත
  නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය M2-M30: Cold Froging, M30-M100 Hot Forging, Machining සහ CNC අභිරුචිකරණය කරන ලද ගාංචු සඳහා

 • UNC/ASME B18.2.2 Hex Nut

  UNC/ASME B18.2.2 Hex Nut

  සම්මත DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB
  වානේ ශ්රේණිය: 4/6/10/12 SAE: Gr.2, 5, 8;
  සින්ක් අවසන් කිරීම (කහ, සුදු, නිල්, කළු), හොප් ඩිප් ගැල්වනයිස් (HDG), කළු ඔක්සයිඩ්, ජ්‍යාමිතිය, ඩැක්‍රොමන්ට්, ඇනෝඩීකරණය, නිකල් ආලේපිත, සින්ක්-නිකල් ආලේපිත

   

   

 • ISO4032 Hex Nut

  ISO4032 Hex Nut

  hex nuts ශ්‍රේණිය ISO4032 වැනි ISO ප්‍රමිතිය සපුරාලයි

  ඒ වගේම අපේ hex nuts හොඳ විඛාදන ප්රතිරෝධයක් සහිත අලංකාර ආලේපනයක් ඇත.

  ආලේපනය ආවරණය කරන ලද නිෂ්පාදනයේ දෘඪතාව ද ශක්තිමත් වන අතර එය වඩාත් කල් පවතින වනු ඇත.